Auteursrechten

De Auteursrechten op de afbeeldingen weergegeven op onze website behoren toe aan Markeys of zijn gelabeld voor hergebruik (inclusief aanpassingen) of er is een bronvermelding bij de foto geplaatst conform artikel 15 van de Nederlandse Auteurswet. De Auteursrechten op de teksten op onze website behoren toe aan Markeys.

Indien u van mening bent, ondanks onze voorzorgsmaatregelen, dat wij inbreuk maken op uw Auteursrechten of die van een derde, neemt u dan contact met ons op via info@markeys.nl