Bezwaren maken / opposities voeren

Het kan natuurlijk voorkomen dat een derde inbreuk maakt op jouw Intellectuele eigendom (bijvoorbeeld merk of handelsnaam) in Nederland of daarbuiten, door het gebruik of de registratie van een verwarring wekkende naam. Merkenbureau Markeys kan je adviseren over de kansen en mogelijkheden om op te treden tegen verwarring wekkende merken en kan je hierbij van dienst zijn.

Merkhouder sommeren door sommatiebrief

Het is vaak wenselijk te beginnen met een sommatiebrief. Een sommatiebrief kan kosten besparen en eventueel een oppositie of de gang naar de rechter vermijden. Met een sommatiebrief stel je de houder van het verwarring wekkende merk op de hoogte van uw oudere merkrechten en jouw bezwaren hiertegen. Na het versturen van de sommatiebrief zal (in de regel) blijken of de houder ingaat op je verzoek tot (vrijwillige) intrekking, staken en gestaakt houden van het merk. Ook kan het voorkomen dat de houder wil onderhandelen en een minnelijke regeling wil treffen (bijvoorbeeld een warenbeperking, coëxistentie-, licentie- of vaststellingsovereenkomst).

Oppositie instellen of gang naar de rechter maken

Afhankelijk van de situatie en de reactie van de houder van het verwarring wekkende merk, adviseren we een oppositie in te dienen of de gang naar de rechter te maken.

Oppositie instellen bij BBIE of EUIPO

Een oppositie instellen kan tegen de aanvraag van een verwarring wekkend merk (Benelux- of Uniemerk) en kan onder andere ingesteld worden bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna BBIE) of European Union Intellectual Property Office (hierna EUIPO). Een oppositie procedure is een relatief eenvoudige en goedkope manier om aan de hand van uw merkrechten op te treden tegen de aanvraag van een jonger (Benelux- of Unie)merk. Als de oppositie is goedgekeurd door BBIE of EUIPO, krijgen partijen (in de regel) gedurende een periode van twee maanden de gelegenheid het geschil onderling op te lossen, dit noemen we ook wel de cooling-off periode. Mochten partijen er samen niet uitkomen, zal de oppositieprocedure van start gaan. Partijen krijgen dan de mogelijkheid argumenten in te dienen. Als alle argumenten zijn ingediend, zal er een beslissing genomen worden. Indien het BBIE of EUIPO de oppositie in jouw voordeel toewijst, zal het verwarring wekkende merk niet of slechts gedeeltelijk worden ingeschreven in het merkenregister.

Toch de gang naar de rechter maken

Naast het instellen van een oppositieprocedure kan ook de gang naar de rechter gemaakt worden. In sommige gevallen is het misschien raadzamer een rechtzaak te starten dan een oppositie. Bijvoorbeeld wanneer je naast de registratie ook het gebruik van het merk wil verbieden. Ook als er meerdere merkaanvragen zijn gedaan, kan het goedkoper zijn een rechtzaak te starten. Een rechtzaak kan ook gestart worden als een derde inbreuk maakt op bijvoorbeeld jouw handelsnaam of andere Intellectuele eigendomsrechten.

Meer informatie over bezwaren maken / opposities voeren

Wil je meer informatie over een bezwaar maken of opposities alsmede de kosten hiervan? Neem dan contact met ons op, via de onderstaande button.


 • Actualiteiten

 • Google en Facebook in de aanval

  Lees verder

 • Actualiteiten

 • Babboe verzet zich tegen namaak

  Lees verder

 • Actualiteiten

 • Miss gelopen

  Lees verder