Merkbewaking

Het is belangrijk om continu in de gaten te houden of er (jongere) inbreuk makende aanvragen worden ingediend. Door middel van merkbewaking kun je op tijd bezwaar maken tegen deze aanvragen.

Valkuilen bij geen merkbewaking

  • Je krijgt geen melding bij inbreuk door jongere, identieke of soortgelijke merkaanvragen;

  • Hogere kosten wanneer er niet op tijd wordt opgetreden tegen inbreuk makende merken;

  • Bij het niet optreden tegen inbreuk makende merken, verlies je mogelijk jouw merkrechten (verwatering).

Oplossingen hiervoor zijn

Een bewakingsabonnement

Als je jouw merk(en) door Markeys laat bewaken, beoordelen wij door middel van een preadvies vrijblijvend of een jongere aanvraag inbreuk maakt op jouw merkrechten. We signaleren alleen de voor jouw relevante merkaanvragen. Wanneer je naar aanleiding van een signalering bezwaar wilt maken tegen de betreffende merkaanvraag, versturen we namens jou een sommatiebrief naar de aanvrager van de merkaanvraag of dienen wij een oppositie in.

Meer informatie over merkbewaking

Wil je meer informatie over bewaking of preadvies alsmede de kosten voor bewaking. Neem dan contact met ons op, via de onderstaande button.