Merkbewaking

Het is belangrijk om continu in de gaten te houden of er (jongere) inbreuk makende aanvragen worden ingediend. Door middel van merkbewaking kunt u tijdig bezwaar maken tegen deze aanvragen.

Valkuilen bij geen merkbewaking

  • U krijgt geen melding bij inbreuk door jongere, identieke of soortgelijke merkaanvragen;
  • Hogere kosten wanneer er niet tijdig wordt opgetreden tegen inbreuk makende merken;
  • Bij het niet optreden tegen inbreuk makende merken, kan er mogelijk verlies van uw merkrechten ontstaan (verwatering).

Oplossingen hiervoor zijn

Een bewakingsabonnement

Als u uw merk(en) door Markeys laat bewaken, beoordelen wij door middel van een preadvies vrijblijvend of een jongere aanvraag inbreuk maakt op uw merkrechten. We signaleren alleen de voor u relevante merkaanvragen. Wanneer u naar aanleiding van een signalering bezwaar wilt maken tegen de betreffende merkaanvraag, versturen wij namens u een sommatiebrief naar de aanvrager van de merkaanvraag of dienen wij een oppositie in.

Meer informatie over merkbewaking

Wilt u meer informatie over bewaking of preadvies alsmede de kosten voor bewaking. Neemt u dan contact met ons op, middels de onderstaande button.