Merk- en handelsnaamonderzoek

Merkonderzoek

Een belangrijke stap bij het gebruik en de registratie van een merk, is onderzoek in de betreffende merkregisters. Merkonderzoek is essentieel om te achterhalen of het nieuwe merk vrij is voor gebruik en registratie. In de Benelux landen bestaan ruim 1,3 miljoen geldige merken en in de Europese unie zelfs 9,6 miljoen. Merkonderzoek is daarom noodzakelijk om bezwaren, schadeclaims, vertraging en/of financiële schade te voorkomen.

Bij het merkonderzoek bekijken we of er in de relevante merkenregisters (afhankelijk van het gebied waar je het merk wilt gaan gebruiken), merken bestaan die identiek zijn aan of (auditief) gelijkenis vertonen met het gewenste merk en tot verwarring bij het relevante publiek kunnen leiden. Naar aanleiding van de uitkomst van het merk- en handelsnaamonderzoek is er meer duidelijkheid over de mogelijke risico’s van derden en kan bijvoorbeeld in een vroeg stadium contact gezocht worden met de houder van een ouder (merk-/handelsnaam)recht voor toestemming. Wij raden aan een merkonderzoek te combineren met een handelsnaamonderzoek.

Handelsnaamonderzoek

Bij het handelsnaamonderzoek bekijken we of er in het handelsnaamregister in de Benelux landen namen bestaan die identiek zijn aan of gelijkenis vertonen met die van jou. Soms komt het voor dat uw voorgestelde bedrijfsnaam teveel lijkt op een reeds eerder ingeschreven handelsnaam. Over het algemeen zal dit door de Kamer van Koophandel niet worden opgemerkt. Zij kijken bij een inschrijving namelijk alleen of er een bedrijf bestaat met precies dezelfde handelsnaam. Dus niet of de naam misschien verwarrend is of teveel lijkt op een bestaand merk en/of handelsnaam. Wij raden daarom aan voor een nieuwe bedrijfsnaam of productnaam eerst een handelsnaamonderzoek in combinatie met een merkonderzoek uit te voeren.

Meer informatie over merk- en handelsnaamonderzoek

Wil je meer informatie over een merk- en handelsnaamonderzoek alsmede de kosten van een merk- en handelsnaamonderzoek? Neem dan contact met ons op, middels de onderstaande button.


  • Actualiteiten

  • Geen onderzoek, geen zonnig begin

    Lees verder

  • Actualiteiten

  • Klassieke fout (geen merkonderzoek), grote gevolgen

    Lees verder